Eğitim ve Uzmanlık

- Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi  Tıp Fakültesi